Thaiane Seghetto

Segura Minha – Thaiane Seghetto

3 meses atrás1701 0

Deixa Fluir – Thaiane Seghetto

8 meses atrás4193 0

És Adorado – Thaiane Seghetto

9 meses atrás2281 0

Fala Comigo – Thaiane Seghetto

10 meses atrás4021 0

Barro – Thaiane Seghetto

2 anos atrás6351 0

Meu Amado – Thaiane Seghetto

2 anos atrás9932 0

Meu Sossego – Thaiane Seghetto

2 anos atrás5791 0